Rezerwacja

Stan rezerwacji SZEREGÓWKI


ETAP I – odbiór 2019/2020r.

Dom 1Sprzedany
Dom 2Sprzedany
Dom 3Sprzedany
Dom 4Sprzedany
Dom 5Sprzedany
Dom 6Sprzedany

ETAP II – odbiór 2020/2021r.

Dom 7Sprzedany
Dom 8Sprzedany
Dom 9Sprzedany

ETAP III – odbiory 2021/2022r.

Dom 10Sprzedany
Dom 11Sprzedany
Dom 12Sprzedany

Etap IVodbiory 2022r.

Dom 13Sprzedany
Dom 14Sprzedany
Dom 15Wolny

Stan rezerwacji BLIŹNIAKI


ETAP II

Dom 3Sprzedany
Dom 4Sprzedany

ETAP III – odbiory 2021/2022r.

Dom 5Sprzedany
Dom 6Sprzedany

Etap IV

Dom 7 Sprzedany
Dom 8 Sprzedany